Acest document stabilește termenii și condițiile conform cărora utilizați site-ul www.intero.ro. Utilizarea site-ului, conectarea și accesul la serviciile acestuia implică acceptarea termenilor și condițiilor, cu toate consecințele rezultate din această acceptare.

  1. ACCESUL

Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații. Orice utilizare în alte scopuri decât aceasta este interzisă.

Pentru a avea acces la site-ul web, prin urmare la serviciile și informațiile sale, este nevoie de acces la World Wide Web, direct sau utilizând dispozitive prin care serviciile de internet pot fi accesate, plătind orice cost asociat cu acest acces. În plus, trebuie să avem la dispoziție toate echipamentele necesare pentru a realiza această conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau orice alt echipament de acces.

www.intero.ro nu este responsabil pentru securitatea acestui site sau pentru securitatea conexiunii dvs. la acesta. Termenul „utilizator” al acestui site înseamnă pentru orice persoană, legală sau nu, care accesează site-ul.

  1. DREPTUL DE DREPT, MĂRCURILE ȘI PROPRIETATEA INTELLECTUALĂ

www.intero.ro oferă acces gratuit sau acces prin înregistrare ca utilizator al site-ului și vă autorizează să vizualizați, să imprimați și să transmiteți informațiile existente de pe site doar în scopuri personale și non-comerciale. www.intero.ro și partenerii săi dețin drepturile de autor pentru orice informații de pe acest site. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial sau total sau modificat fără permisiunea sau acordul explicit al www.intero.ro și al partenerilor săi.

Întregul conținut inclus în acest site, inclusiv, fără a se limita la texte, grafică, imagini, videoclipuri, software, logo-uri și orice alte materiale este protejat de legea redevențelor și este proprietatea www.intero.ro și a partenerilor săi.

Conectarea dintre alte site-uri web și acest site web este interzisă fără permisiunea anterioară a site-ului www.intero.ro. În cazul în care acest lucru ar trebui să se întâmple fără aprobarea noastră, nu vom fi răspunzători pentru niciun site web neafiliat la care ar putea fi conectat www.intero.ro, pentru orice alt material postat pe site-ul de către alte persoane decât personalul autorizat și ne rezervăm dreptul de a solicita sancțiuni conform legii pentru orice acțiune de acest gen care nu are permisiunea noastră anterioară.

www.intero.ro sau terți pot furniza prin intermediul site-ului link-uri către alte pagini sau resurse World Wide Web. www.intero.ro nu are nicio garanție, nu este și nu poate fi responsabil în niciun fel pentru aceste pagini, forma lor, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe aceste pagini. www.intero.ro nu va fi făcut responsabil și nu va fi considerat răspunzător pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de și în legătură cu utilizarea și încrederea în informații, conținut, bunuri sau servicii din paginile respective.

Reproducerea, copierea, înmulțirea, vânzarea, revânzarea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau utilizarea serviciilor și informațiilor primite de pe www.intero.ro folosind site-ul în orice fel care ar putea duce la încălcarea dreptului român sau internațional de redevențe și proprietate intelectuală, atrage răspunderea personală sau legală pentru astfel de acțiuni.

www.intero.ro își rezervă dreptul de a opri prin orice mijloace necesare contactul și utilizarea acestui site și dreptul de a solicita reprezentanților legali să ia măsuri conform legii împotriva persoanelor implicate, în cazul în care există dovezi că scopul utilizării reprezintă distrugerea sau corupția site-ului, a conținutului sau securității acestuia sau în cazul în care există o încercare de a ataca sau discredita www.intero.ro sau partenerii, produsele, serviciile și angajații săi.
Orice litigiu legat de acest site web este reglementat de legile române și va fi contestat în instanțele de judecată din România.

3. REGULI DE UTILIZARE:

Nepermis:

copia, înmulțirea, livrarea, arhivarea sau păstrarea prin orice mijloace necesare, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor de pe acest site web, fără aprobare prealabilă de la www.intero.ro;

încercarea de a modifica, prin orice mijloace necesare, conținutul acestui site web, pentru a șterge sau modifica materialele și informațiile publicate fără aprobarea scrisă a www.intero.ro;

încercarea neautorizată de a scana sau testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețea www.intero.ro sau accesul oricăror servicii și servere care nu sunt destinate utilizării publice în rețea;

încercarea de a interveni în funcționalitatea serverelor de hosting sau în rețeaua www.intero.ro prin orice mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la „inundații” și „DOS”.

utilizarea prin intermediul site-ului web a oricăror adrese de e-mail publicate pentru a le distribui pe listele de corespondență sau a le folosi pentru spammingor în orice alt scop decât trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al proprietarilor adreselor de e-mail.

încălcarea oricăreia dintre regulile respective vine cu responsabilitatea legală sau civilă. www.intero.ro va verifica toate aceste încălcări, va dovedi autorităților o dovadă pentru a preveni sau opri astfel de acțiuni.

  1. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

www.intero.ro își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau total serviciile acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

www.intero.ro nu este responsabil pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului web pentru orice terț civil, juridic sau companie.

www.intero.ro poate modifica oricând conținutul și condițiile de utilizare a site-ului. Noii termeni și condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin intermediul site-ului web și nu au caracter retroactiv.

  1. ABSOLUȚIA DE RESPONSABILITATE

Acceptând utilizarea acestui site, declarați implicit că înțelegeți și sunteți de acord cu:

utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. www.intero.ro se exclude în mod expres de toate responsabilitățile, exprimate direct sau indirect, incluse, dar fără a se limita la garanții indirecte de vânzare sau conform specificațiilor pentru un anumit scop.

utilizatorul este singura persoană responsabilă pentru orice distrugere cauzată sistemului de calcul sau a rețelei în care accesează site-ul sau pentru orice date pierdute care ar putea fi rezultatul descărcării informațiilor și serviciilor din conținutul site-ului.

Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise obținute de pe site-ul www.intero.ro sau prin serviciile site-ului nu constituie beneficiar, cu excepția cazului în care sunt stipulate în TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE.

6. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

www.stopaaas.ro nu va fi făcută responsabilă pentru niciun fel de daune directe, indirecte, accidentale, speciale, dar fără a se limita la daunele pentru pierderea profitului, fondul comercial, posibilitățile de utilizare, date sau alte pierderi intangibile (chiar dacă www.intero). ro a fost informat anterior despre posibilitatea apariției unor astfel de pierderi), rezultat din:

utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor de pe site-ul web;

costul achiziționării bunurilor și serviciilor rezultate din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate / obținute, mesaje primite, tranzacții / de pe site-ul www.intero.ro

acces neautorizat la transmiterea datelor utilizatorului

declarații sau acțiuni ale oricărui terț la serviciile site-ului

orice altă problemă legată de serviciile site-ului

Dacă se consideră că orice material disponibil pe site-ul web, postat de www.intero.ro de către terți sau utilizatori, încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, o astfel de situație ar trebui să ne fie raportată folosind formularul nostru de contact.

Site-ul web este oferit sub această formă, fără orice alte beneficiari. www.intero.ro nu este și nu poate fi făcut responsabil pentru discrepanțe, indisponibilități sau orice alte defecte ale acestui site și a conținutului acestuia.